Malinowynos.pl
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.malinowynos.pl (zwany dalej: „Sklep”), jest własnością FRAMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem 0000964504, posługującą się numerem NIP 6852346502, REGON 521685010, o kapitale zakładowym wynoszącym 5,000 zł, adres siedziby:  Przysieki 185B, 38-207 Przysieki, Polska.

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W skład oferowanego asortymentu wchodzą m. in. sprzęt i akcesoria do domowej produkcji alkoholi.

Sklep nie oferuje w sprzedaży produktów zawierających alkohol oraz nie zachęca do jego spożywania. Wszystkie umieszczone na stronie www.malinowynos.pl opisy mają charakter wyłącznie informacyjno - poglądowy.

Wszelkie opisy produktów, reklamy, ceny oraz inne informacje podane na stronie www.malinowynos.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a jedynie mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych. W przypadku określenia przez producenta daty trwałości, oferowane produkty nie są sprzedawane po upływie tej daty.

Ceny produktów widoczne w Sklepie podane są w walucie PLN, zawierają podatek VAT oraz są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen asortymentu z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą dóbr oraz praw osób, które zamówiły produkty przed wprowadzeniem zmian. Ceny w sklepach stacjonarnych mogą odbiegać od tych na stronie www.malinowynos.pl.

 

2. Zamówienia

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www, drogą mailową na adres [email protected] oraz drogą telefoniczną pod numerem +48223499805. Zamówienia w formie elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, natomiast zamówienia telefoniczne przyjmowane są w godzinach pracy, tj. od godziny 9 do 17, w dniach od poniedziałku do piątku.

Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunkiem wymaganym przy zamówieniach jest podanie wszelkich danych służących do zrealizowania wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do złożonego przez Klienta Zamówienia (błędne lub nieprawdziwe dane) w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu (Paragon lub Faktura VAT).

Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep drogą mailową lub telefoniczną.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Czas doręczenia od momentu nadania to 1-2 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

W przypadku niedostępności towarów lub ich części objętych zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Sklep do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia chwilowych przerw w działaniu serwisu (w przypadku prac technicznych lub konserwacyjnych). Jednocześnie zobowiązuje się, aby przerwy w działaniu Sklepu odbywały się w godzinach nocnych i nie miały znaczącego wpływu na zamówienia składane przez Klientów.

3. Płatność

Sklep akceptuje następujące formy płatności za zamówiony towar:

 • płatność przelewem na konto bankowe
 • płatność za pobraniem
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • płatność za pośrednictwem platformy świadczącej natychmiastowe płatności on-line
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

Koszt dostawy przesyłki podany jest w zakładce Czas i koszty dostawy na stronie Sklepu i zależny jest od wybranego sposobu zapłaty.

W zależności od ilości zamawianego towaru, koszt wysyłki może się różnić od podanego na stronie. W przypadku przekroczenia maksymalnej wagi paczki Kupujący zostanie poinformowany o konieczności wniesienia dodatkowej opłaty za przesyłkę.

 

4. Realizacja oraz dostawa

Zamówienia realizowane są:

 • bezzwłocznie – w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem
 • po zaksięgowaniu wpłaty na koncie – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem
  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

Towary zamówione przez Klienta w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem kuriera Inpost. Szczegółowe dane dotyczące zapłaty za przesyłkę zamieszczone są w zakładce Czas i koszty dostawy na stronie internetowej Sklepu.

Zamówiony asortyment dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu w dniach od poniedziałku do piątku.

Klient podczas odbioru przesyłki ma prawo zbadać jej stan przed odbiorem od przewoźnika.

W razie uszkodzenia towaru i chęci jego zwrotu konieczne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z danym przewoźnikiem.

Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że strony ustaliły inne rozwiązanie.

5. Zwrot, odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować FRAMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysieki 185B, 38-207 Przysieki, e-mail [email protected], telefon +48223499805 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (link do formularza). Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

5.1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zwracane są wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane produkty proszę odesłać na adres Magazyn Malinowy Nos, Przysieki 185B, 38-207 Przysieki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady

 

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

W celu reklamacji towaru należy złożyć w siedzibie Sklepu oświadczenie reklamacyjne (drogą elektroniczną bądź tradycyjną ) którego wzór dostępny jest w zakładce Zwroty i Reklamacje oraz przesłać reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) na adres Sklepu.

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dniu ustosunkować się do złożonej reklamacji.

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez FRAMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień przez Sklep oraz jeśli Klient wyraził osobną zgodę – w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach, produktach oraz usługach oferowanych przez Sklep.

Klient ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.

8. Postanowienia końcowe

Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem.

Klient dokonując zakupu akceptuje postanowienia Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie głównej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. W szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego www.malinowynos.pl. Pragniemy podkreślić, że Klient jest dla nas najważniejszy. Możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy działać z myślą o Kliencie i jego dobru – w myśl zasady „Klient nasz pan”.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium